PLANARCH -
Design and Planning Research
Research Articles

Problems in the Use of Natural Stones in Structural Landscape Works in Public Tender: The Example of Elazığ

1.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi, Elazığ, Türkiye

2.

Atatürk Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Erzurum, Türkiye

PLANARCH - Design and Planning Research 2023; 7: 76-86
DOI: 10.5152/Planarch.2023.22099
Read: 380 Downloads: 124 Published: 01 March 2023

This study aims to investigate the problems related to natural stones used in the field of landscape architecture in public tenders and to make suggestions for possible improvements. Within the scope of the research, the works carried out with the open tender method within the borders of the central district of Elazig province were discussed. A total of 2620 unit prices and 1798 work item analyses were examined within the scope of the construction works, which were implemented by the criteria determined between 2010 and 2022. With the field studies, the current state of the coating material used was determined and compared with the first state in the visual documents obtained. The location, preferences, and orientations of the technical personnel were investigated in the selection of the coating materials used by the survey method. In addition, the strengths and weaknesses of natural and artificial coating materials were analyzed as a result of the research, and the benefits of using natural stone were examined. As a result of the studies, the problems and solution suggestions arising from the wrong selection of coating materials are included. It has been concluded that the unit prices of natural stones can be obtained from the work item by formula and analysis method and that they have many advantages over artificial materials.

Kamu İhalelerinde Yapısal Peyzaj İşlerinde Doğal Taşların Kullanımında Yaşanan Sorunlar: Elazığ Örneği

Bu çalışmanın amacı kamu ihalelerinde peyzaj mimarlığı alanında kullanılan doğal taşlarla ilgili problemlerin araştırılarak yapılabilecek iyileştirmeler için öneriler getirmektir. Araştırma kapsamında Elazığ ili Merkez ilçe sınırları içerisinde açık ihale usulü ile yapılan işler ele alınmıştır. 2010–2022 yılları arasında belirlenen kriterlere uygun ve uygulaması yapılmış yapım işleri kapsamında 2620 adet birim fiyat ve 1798 adet poz analizi incelenmiştir. Yapılan saha çalışmaları ile kullanılan kaplama gereçlerinin günümüzdeki durumu tespit edilerek, elde edilen görsel belgelerdeki ilk hali ile karşılaştırılmıştır. Anket yöntemi ile kullanılan kaplama gereçlerinin seçiminde teknik personelin yeri, tercih ve yönelimleri araştırılmıştır. Ayrıca doğal ve yapay kaplama gereçlerinin güçlü ve zayıf yönleri yapılan araştırmalar neticesinde analiz edilerek doğal taş kullanımının yararları incelenmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde kaplama gereçlerinin hatalı seçiminden kaynaklanan problemlere ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. Doğal taşların birim fiyatlarının, kurum pozlarından formül ve analiz yöntemiyle elde edilebileceği ve yapay malzemelere göre birçok avantajı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Elazığ, doğal taş, yapısal peyzaj, ihale, birim fiyat

Cite this article as: Başgün, Ö.F., & Bulut, Y. (2023). Problems in the use of natural stones in structural landscape works in public tender: The example of Elazığ. PLANARCH - Design and Planning Research, 7(1), 76-86.

Files
EISSN 2822-4507