PLANARCH -
Design and Planning Research
Research Articles

Floating Cities: A Solution for Climate Refugees?

1.

Department of Architecture, Muş Alparslan University, Faculty of Engineering and Architecture, Muş, Turkey

2.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

PLANARCH - Design and Planning Research 2023; 7: 1-7
DOI: 10.5152/Planarch.2023.221429
Read: 563 Downloads: 311 Published: 01 March 2023

Changing climatic conditions and global warming cause sea levels rising in coastal cities around the world. Climate change in these cities, which are vulnerable to rising sea levels, will create “climate refugees.” Therefore, the need to build new regions in the country they live in and suitable for new climatic conditions will arise for these people who had to migrate due to the climate crisis with the rising sea levels. Architects, technology companies, engineers, and governments are trying to develop innovative solutions to this problem. One of these solutions can be considered as “floating cities” rising with the sea, producing their own energy, food, and fresh water, resistant to tsunami and flood, sustainable, self-sufficient, and where nature and technology come together. In this context, in this study, self-sufficient floating city projects will be discussed to provide shelter for climate change refugees. For this purpose, “Oceanix City,” Maldives Floating City, and finally Aequorea project were examined. These floating cities, which are described as sustainable and self-sufficient, have been questioned about the advantages and disadvantages they offer in adapting to climate change and creating climate-resilient communities. However, the cities studied were evaluated in the context of inspiration, accessibility, power source, waste management, food production, environmental impact, safety, and social city.

İklim Mülteciliği ve Çözüm Önerisi Olarak Yüzen Şehirler

Değişen iklim koşulları ve küresel ısınma dünyanın dört bir yanında yer alan kıyı kentlerinde deniz seviyelerinin yükselmesine neden olmaktadır. Yükselen deniz seviyelerine karşı savunmasız olan bu kentlerde yaşanan iklim değişikliği iklim mültecilerini oluşturacaktır. Dolayısıyla deniz seviyelerinin yükselmesi ile devam eden iklim krizi nedeniyle göç etmek zorunda kalan bu insanlara yaşadıkları ülke içerisinde ve iklim koşullarına uygun yeni bölgeler inşa etme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu soruna mimarlar, teknoloji şirketleri, mühendisler ve hükümetler bir araya gelerek yenilikçi çözümler üretmeye çalışmaktadır. Bu çözümler deniz üzerine yerleştirilen, deniz ile birlikte yükselen, kendi enerjisini, gıdasını ve tatlı suyunu üreten tsunami ve sele karşı dayanıklı doğanın ve teknolojinin bir arada olduğu sürdürülebilir, kendi kendine yetebilen yüzen şehirler olarak düşünülmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada iklim değişikliği mültecilerine barınak sağlamak amacıyla önerilen ve kendi kendine yetebilen yüzen şehir projeleri ele alınacaktır. Bunun için Bjarke Ingels Group (BIG) UN-Habitat ve UN agency ile anlaşma yaptığı “Oceanix City” projesi, Dutch Docklands tarafından tasarlanan Maldives Floating City (MFC), Vincent Callebaut tarafından Rio de Janeiro için tasarlanan Aequorea projesi incelenmiştir. Kendi kendine yeten olarak tarif edilen bu yüzen şehirlerin iklim değişikliğine adapte olma ve iklim değişikliğine dayanıklı topluluklar oluşturma konusunda sundukları avantajlar ve dezavantajlar sorgulanmıştır. Bununla birlikte incelenen şehirler, ilham kaynağı, erişilebilirlik, güç kaynağı, atık yönetimi, gıda üretimi, çevresel etki, güvenlik ve sosyal şehir bağlamlarında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği, iklim mültecileri, iklime dayanıklı topluluklar, yüzen şehir projeleri

Cite this article as: Mutlu Avınç, G., & Arslan Selçuk, S. (2023). Floating cities: A solution for climate refugees? PLANARCH - Design and Planning Research, 7(1), 1-7.

Files
EISSN 2822-4507