PLANARCH -
Design and Planning Research
Review

A Bibliometric Analysis on Climate Change and Built Environments

1.

Department of Architecture, Kırıkkale University, Faculty of Engineering and Architecture, Kırıkkale, Turkey

2.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

PLANARCH - Design and Planning Research 2023; 7: 96-107
DOI: 10.5152/Planarch.2023.221736
Read: 455 Downloads: 207 Published: 01 March 2023

Today, some precautions are taken while designing the built environment in order to adapt to the climate change and reduce the existing effects, and various researches are carried out on this subject. Although there are bibliometric studies on climate change in the literature, there is no bibliometric study that investigates the research areas of architecture, construction building technology, or urban study. This study aims to determine in which direction the research trends on climate change have evolved in the literature, how they diversified, and in what way researchers cooperated considering the research areas of architecture, construction building technology, or urban studies. Clarivate Analytics’ Web of Science database is used to filter the publications, and VOSviewer, SankeyMATIC, and Photoshop programs are used to visualize the data. The publications filtered according to the research areas are evaluated under nine different headings. These headings include publication and citation numbers, research areas, document types, publication titles, publication numbers of countries, author and co-authorship analysis, keyword analysis, and the most cited publications between 2018 and 2022. As a result of the study, it is concluded that the most up-to-date studies in the filtered research areas include keywords related to information technologies and urban studies.

İklim Değişikliği ve Yapılı Çevreler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz

Günümüzde iklim değişikliğine uyum sağlamak ve mevcut etkileri azaltmak için yapılı çevre tasarlanırken bazı önlemler alınmakta ve bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Literatürde iklim değişikliği ile ilgili bibliyometrik çalışmalar olmasına rağmen mimarlık, inşaat yapı teknolojisi veya kentsel çalışmanın araştırma alanlarını inceleyen bibliyometrik çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma, literatürde iklim değişikliği ile ilgili araştırma eğilimlerinin hangi yönde geliştiğini, nasıl çeşitlendiğini ve mimari, yapı yapı teknolojisi veya kentsel çalışmalar alanlarında araştırmacıların ne şekilde işbirliği yaptığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Yayınları filtrelemek için Clarivate Analytics' in Web of Science veri tabanı ve verileri görselleştirmek için VOSviewer, SankeyMATIC, Photoshop programları kullanılmıştır. Araştırma alanlarına göre filtrelenen yayınlar 9 farklı başlık altında değerlendirilmiştir. Bu başlıklar; yayın ve alıntı sayıları, araştırma alanları, döküman tipleri, yayın başlıkları, ülkelere göre yayın sayıları, yazar ve ortak yazarlık analizi, anahtar kelime analizi, ve 2018–2022 yılları arasında en çok alıntılanan yayınlardır. Filtrelenmiş araştırma alanlarındaki en güncel çalışmalar, bilgi teknolojileri ve şehir çalışmaları ile ilgili anahtar kelimeleri içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Mimarlık, bibliyometrik analiz, iklim değişikliği, yapı bilgi teknolojisi, kentsel çalışmalar

Cite this article as: Öztürk Akbıyık, S., & Arslan Selçuk, S. (2023). A bibliometric analysis on climate change and built environments. PLANARCH - Design and Planning Research, 7(1), 96-107.

Files
EISSN 2822-4507